Záchrana a obnova ztracených dat

Co znamená ztráta dat?

V dnešní době máme většinu našich dat (dokumentů, fotek, videí, emailů, kontaktů, účetnictví atd.) uložených v digitální formě na nějakém záznamovém médiu (pevném disku HDD, SSD, USB flash paměti, paměťové kartě, NAS, atd.).

V případě, kdy dojde k poškození tohoto média, dojde i ke ztrátě dat na něm uložených. K poškození může dojít samovolně (opotřebení, výrobní vada), mechanicky (například pádem, nárazem, zatopením), elektricky (přepětí v síti, vadný nápájecí adaptér) nebo softwarově (médium je plně funkční, ale uložená data nejsou čitelná z důvodu poškození datové struktury).

Co dělat v případě ztráty dat?

Nejprve je potřeba si v klidu ujasnit, zda ztracená data nemáme uložená ještě někde jinde, případně zda je vůbec potřebujeme a jakou pro nás mají cenu. Protože záchrana ztracených dat je velmi komplikovaný proces, vyžadující speciální, velmi drahá zařízení a roky zkušeností. V ČR je jen několik firem , které jsou schopny ztracená data obnovit. Proto je záchrana dat poměrně drahá služba. Někdy se tak vyplatí ztracený dokument znovu vytvořit, než jej nechat obnovovat.

Na co si dát pozor při záchraně dat?

Správná volba toho, kdo bude vaše data zachraňovat je velmi důležitá. Většinou totiž existuje jen jedna šance na záchranu dat z poškozeného média. Pokud se zvolené firmě data zachránit nepodaří, většinou dojde v průběhu záchrany k dalším poškozením, které znemožní i záchranu v jiné firmě. A většina firem nabízejících záchranu dat jí ve skutečnosti neprovádí…

Dnešní záznamová média jsou mechanicky a elektronicky velmi složitá zařízení. Jakýkoliv neodborný zásah znemožní následnou úspěšnou záchranu dat. I pouhé zapnutí poškozeného disku může být to poslední.

V ČR je jen několik (cca 5) firem s vybavením potřebným pro záchranu dat. Na internetu však najdete desítky nabídek. Tyto firmy a jednotlivci, kteří nabízejí obnovu dat jsou schopni vyřešit jen softwarová poškození. Pokud se k nim dostane hardwarově poškozený disk, v lepším případě jej přepošlou na zpracování za provizi do jiné firmy, v horším případě se o záchranu pokusí sami. V každém případě jej ale zapnou, aby zjistili typ poškození a mohli se o záchranu pokusit sami. A právě toto zapnutí může být to poslední. Šance na záchranu dat z poškozeného disku v nedostatečně vybavené laboratoři s minimem zkušeností je nulová.

Nezapomeňte, že máte většinou jen jednu šanci na záchranu vašich dat. Pokud jsou tedy ztracená data pro vás důležitá, nehledejte opticky nejlevnější cenu. Projděte weby několika firem a hledejte profesionální služby.

Částečně se dá kvalita dané firmy poznat například podle referencí uvedených na jejich webu (špatně se to poznává z referencí na google, protože ty se často falšují). Pokud má firma na webu reference známých, větších firem, které si u nich nechaly záchranu provést, je to dobré vodítko, protože tyto firmy zřejmě měly cenná data a věnovaly potřebný čas správné volbě. A pokud souhlasily s uvedením reference, byly spokojené.

Jak probíhá záchrana dat v profesionální firmě?

Profesionální laboratoře na záchranu dat mají speciální místnost – čistý prostor (přetlaková místnost se vstupem přes vzduchovou sprchu, kde je 10.000 krát větší čistota, než v běžném prostředí), kde je možné vadný disk otevřít, aniž by došlo k jeho poškození. Mají také speciální zařízení, které umožňuje se připojit k disku v režimu výrobce a nastavovat tak jeho parametry. Mají tisíce různých náhradních dílů, bez kterých záchranu nelze provést a hlavně mají roky, nebo i desítky let zkušeností.

Schválně porovnejme, jak typicky probíhá proces záchrany dat u amatéra, a jak u profesionální firmy.

Problém: Disk občas vydává divné zvuky, počítač se zasekává, data není možno zkopírovat.

Amatérský přístup: Disk předán synovi známého, který je již několik let fanda do počítačů, snad si s tím poradí. Disk připojen přes USB k funkčnímu počítači, opakované pokusy o přečtení souborů. Disk vydává divné zvuky stále častěji, několik souborů se podařilo zkopírovat. Disk již pouze cvaká, není detekován. Po následném předání disku do profesionální laboratoře je diagnostikován rozsáhlý fyzicky porušený povrch datových ploten, zjištěno zničení čtecích hlav kontaktem s porušeným povrchem, zničená čtecí hlava vybrousila drážku v oblasti servisní stopy disku, záchrana dat je nemožná.

Profesionální přístup: Počítač byl ihned vypnut, disk zaslán do laboratoře. Přečtena a zazálohována servisní oblast disku. Zjištěna nefunkčnost jedné ze 4 čtecích hlav, diagnostikován fyzicky porušený povrch datových ploten. Vytvořena mapa disku podle obsazení dat jednotlivými hlavami. Vadná hlava deaktivována, sektory příslušné zdravým hlavám naklonovány na záložní disk, oblasti s porušeným povrchem vynechány. Disk otevřen v bezprašné místnosti, čtecí hlavy sejmuty a nahrazeny novými. Upraveny parametry firmware disku pro akceptaci nových hlav. Přečtení sektorů příslušných zbývající vadné hlavě. Nepřečtené sektory na záložním disku nahrazeny znakem umožňujícím pozdější identifikaci poškozených souborů. Rekonstrukce souborového systému, vykopírování zachráněných dat. Úspěšně zachráněno 97% dat.

Rada na závěr

Pravidelně vaše cenná data zálohujte, jinak o ně přijdete a budete také hledat, jak a kde lze nejlépe zachránit a obnovit ztracená data.